Działki: 149 - 10070 m2 oraz 150 - 4883 m2

Część wspólna - działka 148 - 5898 m2

 

KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY

  • Zezwala się na lokalizację jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego wolnostojącego budynku usługowego na każdej z działek ( 149, 150) – w tym obsługi ruchu turystycznego, lub jednego budynku wolnostojącego na każdej z działek (149, 150), mieszczącego jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy na cele usługowe- w tym obsługi ruchu turystycznego.
  • Wysokość do dwóch kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.
  • Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 35-45 st.
  • Maksymalny udział w powierzchni działki – 30%
  • Zezwala się na lokalizację zabudowy garażowej i gospodarczej w formie jednego budynku wolnostojącego o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej na każdej z działek (149,150) o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 20% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.  Zadaszenia jak dla budynków.
 

 

     

 

Leszek Kopeć 
tel: +48 605 16 20 30
mail: biuro@osadatajty.pl